Spring naar content

PMO/PAGO

Terug

Het Periodiek Medisch Onderzoek, voorheen ook wel Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) genoemd, is een onderzoek waarbij de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s van de werknemers worden onderzocht. Het is dus geen complete gezondheidsscreening.

Richtlijnen

  • het PMO wordt uitgevoerd op basis van de risico’s zoals vastgesteld in de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Een arbodienst of bedrijfsarts adviseert de organisatie hierbij;
  • het onderzoek moet periodiek worden aangeboden. De wet schrijft niet voor hoe vaak het onderzoek moet worden aangeboden. Dit is afhankelijk van de omvang van de risico’s en de bepalingen in een cao;
  • de gegevens van een PMO zijn vertrouwelijk en zullen niet met de werkgever worden gedeeld. Bij deelname van een grotere groep werknemers kan er een algemene rapportage met de werkgever worden gedeeld. Op deze manier krijgt de werkgever inzicht in de algemene gezondheid van zijn werknemers en kan hij eventueel aanpassingen maken in de arbeidsomstandigheden. Dit gebeurt alleen als de informatie uit de rapportage niet is terug te leiden naar één persoon.