Spring naar content

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Terug

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim twee miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn, waar ook de sportsector onder valt.

In het pensioenpakket is het ouderdomspensioen geregeld, maar ook een pensioen voor nabestaanden en een verzekering bij arbeidsongeschiktheid. Verder heeft PFZW nog veel meer te bieden. Aan de hand van het document Keuzemogelijkheden in uw pensioenregeling kunt u uw medewerkers informeren over de flexibiliteit binnen de pensioenregeling.

Wat biedt Pensioenfonds Zorg en Welzijn u en uw medewerkers?
Als werkgever kan je op het werkgeversportaal van PFZW je pensioenadministratie doen. Je kunt bijvoorbeeld de dienstverbandgegevens van de medewerkers inzien en wijzigen, facturen inzien en facturen en jaaroverzichten downloaden. Je kunt op de site van het pensioenfonds de premie berekenen voor je medewerkers.
De nieuwsbrief voor werkgevers brengt je minimaal acht keer per jaar op de hoogte van de pensioenontwikkelingen en de administratieve procedures.

Een nieuwe werknemer?
Heb je een vraag van een medewerker over de pensioenregeling of wilt je zelf het pensioen of een specifiek onderdeel daarvan onder de aandacht brengen? Klik dan op “Hulp bij uw medewerkers informeren”. Hier vind je bijvoorbeeld een flyer voor nieuwe medewerkers.

Flexibele pensioenregeling
PFZW biedt voordelen voor zowel je medewerkers als voor jezelf. Het pensioenfonds heeft een uitgebreid pensioenpakket met een flexibele pensioenregeling. Je medewerkers kunnen het opgebouwde pensioen toesnijden op hun eigen wensen. Zo is het onder andere mogelijk om ouderdomspensioen en partnerpensioen te ruilen, pensioen naar voren te halen of uit te stellen. Je medewerkers ontvangen elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Hiermee krijgen zij inzicht in hun persoonlijke pensioensituatie. 

Pensioenplanner
In de Pensioenplanner kunnen de medewerkers stap voor stap hun eigen pensioenplan maken. Ze kunnen zelf diverse situaties uitproberen en zien direct wat de gevolgen zijn voor hun pensioen. Ben je met een medewerker in gesprek over de mogelijkheden eerder met pensioen te gaan, dan kan je bij dat gesprek gebruik maken van de informatiekaart stoppen met werken van PFZW.

Hoe sluit ik mijn sportorganisatie aan bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn?
Als je je wilt aansluiten bij PFZW of meer informatie wilt, neem dan contact op met de werkgeversdesk van PFZW op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur op 030 277 33 22. Je aanvraag wordt onder andere beoordeeld op je kernactiviteiten en cao-regeling. Nadat je bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn bent aangesloten, krijg je en de medewerkers uitgebreide informatie over het pensioenpakket.

PGGM
PGGM is de uitvoeringsorganisatie voor collectieve pensioenregelingen in de sector zorg en welzijn én vermogensbeheerder voor pensioenfondsen. PGGM is een coöperatie waarvan je lid kunt worden. 

Wat biedt PGGM uw medewerkers?
Als je medewerkers deelnemen aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, kunnen zij ook lid worden van PGGM. Het lidmaatschap biedt voordelen. Denk hierbij aan ledenkortingen op (vak)bladen, concerten en sauna-arrangementen. Maar PGGM helpt haar leden ook graag op weg om meer grip te krijgen op het inkomen voor later. Meer weten? Kijk ook eens op PGGM&CO.