Spring naar content

Partneraanvraag

Terug

Het kan voorkomen dat de vreemdeling samen met een partner en/of kinderen naar Nederland wil komen. In dat geval moet er ook een verblijfsvergunning worden aangevraagd voor de familieleden. De vreemdeling is in dat geval referent voor de familieleden. De verblijfsvergunning voor de partner wordt dan gekoppeld aan het verblijfsrecht van de vreemdeling. Voor het aanvragen van een partnervergunning geldt een aantal voorwaarden en net als bij de GVVA procedure kan het zijn dat de partner, afhankelijk van de nationaliteit, MVV-plichtig is. Zie hiervoor het kopje Verblijf langer dan 90 dagen (MVV). Daarnaast gelden een aantal aanvullende voorwaarden. De vreemdeling en partner: 

 • zijn met elkaar getrouwd /hebben een geregistreerd partnerschap of zijn ongehuwd en hebben een duurzame exclusieve relatie; 
 • zijn allebei 21 jaar of ouder; 
 • gaan samenwonen; 
 • de vreemdeling/ referent heeft voldoende zelfstandig en duurzaam inkomen. 

Ad 1 Duurzame exclusieve relatie 

Er is een duurzame en exclusieve relatie als de relatie op één lijn is te stellen met een huwelijk. Dit wordt aangetoond door, onder andere, samen een relatieverklaring in te vullen. In de relatieverklaring geven de vreemdeling en partner aan dat ze in Nederland gaan samenwonen, een gemeenschappelijke huishouding gaan voeren en verklaren dat ze alleen met elkaar een relatie hebben. De relatieverklaring is terug te vinden in de bijlage van het aanvraagformulier. 

Ad 2 Zelfstandig en duurzaam inkomen 

Een zelfstandig inkomen is een inkomen dat de vreemdeling zelf verdient. Inkomen uit werk in loondienst is zelfstandig als de werkgever belastingen en sociale premies inhoudt op het salaris. Het inkomen uit werk in loondienst is duurzaam als het inkomen nog minimaal 12 maanden ontvangen wordt. In dat geval beschikt de vreemdeling bijvoorbeeld over een contract voor onbepaalde tijd of over een contract wat nog minimaal 12 maanden geldig is. 

Ad 3 Voldoende inkomen 

Het bedrag wat de vreemdeling dient te verdienen heet het normbedrag en staat gelijk aan het wettelijk minimumloon. Daarnaast geldt een verplichting om buitenlandse werknemers minimaal het wettelijk minimumloon (of normbedrag) voor een werknemer van 21 jaar of ouder te betalen. Ook wanneer de werknemer jonger dan 21 is of in deeltijd werkt. Het wettelijke minimumloon verandert elke 6 maanden, op 1 januari en 1 juli. Per 1 januari 2024 wordt is er geen minimummaandloon meer maar wordt er met een minimumuurloon gerekend. Het referentiemaandloon bedraagt €2.069,40 (gebaseerd op een 36-urige werkweek exclusief vakantiegeld).  

Aanvragen

Voor het aanvragen van de partnervergunning zijn de volgende documenten vereist: 

Vreemdeling/ referent: 

 • Kopie paspoort (identiteitsgegevens, inclusief alle gestempelde pagina’s)
 • Kopie verblijfsvergunning (indien reeds verleend)
 • kopie getekende arbeidsovereenkomst 
 • Volledig ingevulde en ondertekende bijlage ‘Werkgeversverklaring’ (niet ouder dan 3 maanden)
 • Volledig ingevulde en ondertekende bijlage ‘Verklaring referent’ 
 • Loonstroken van afgelopen 3 maanden (indien reeds in Nederland werkzaam)

Partner 

 • Kopie paspoort (identiteitsgegevens inclusief alle gestempelde pagina’s)

Indien getrouwd: 

 • kopie van gelegaliseerde huwelijksakte 

Indien geregistreerd partnerschap: 

 • kopie van gelegaliseerde akte van geregistreerd partnerschap 

Indien ongehuwd: 

 • Volledig ingevulde en ondertekende ‘Relatieverklaring’ 
 • Volledig ingevulde en ondertekende ‘Vragenlijst voor verblijf bij partner’ 
 • Ongehuwdverklaring vreemdeling; De ongehuwdverklaring moet afkomstig zijn uit het land van herkomst en mag niet ouder zijn dan zes maanden. Als de vreemdeling de Nederlandse nationaliteit, een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning asiel hebt, hoeft er geen ongehuwdverklaring toegevoegd te worden. 
 • Ongehuwdverklaring partner; De ongehuwdverklaring moet afkomstig zijn uit het land van herkomst van de vreemdeling en mag niet ouder zijn dan zes maanden. Als de vreemdeling niet in het land van herkomst verblijft maar in een land van bestendig verblijf, moet de vreemdeling zowel een ongehuwdverklaring uit het land van herkomst als een ongehuwdverklaring uit land van bestendig verblijf toevoegen. 
 • Volledig ingevulde en ondertekende bijlage ‘Antecedentenverklaring’. 

Klik hier voor het aanvraagformulier voor de partnervergunning