Spring naar content

Medezeggenschap

Terug

Goede medezeggenschap voordelen voor zowel werkgever als werknemers. Medezeggenschap is een belangrijk middel voor werkgevers om draagvlak te creëren voor bepaalde besluiten die hij wil nemen. Ook krijgen werkgevers via de medezeggenschap belangrijke informatie van de werkvloer. Werknemers kunnen via medezeggenschap invloed uitoefenen op het beleid van de werkgever. 

Maatwerk door medezeggenschap
Indien je als sportorganisatie medezeggenschap in de organisatie goed hebt geborgd, heb je de mogelijkheid om af te wijken van verschillende bepalingen in de CAO Sport. Deze bepalingen zijn opgesomd in Bijlage VIII van de CAO Sport. Dit sluit goed aan bij het thema eigen regie, hetgeen sociale partners nog steeds hoog op de agenda hebben staan.

Medezeggenschap verplicht
Als werkgever ben je verplicht een Ondernemingsraad (OR) in te stellen indien je 50 of meer werknemers in dienst hebt. Als werkgever kan kan je een Personeelsvertegenwoordiging (Pvt) instellen als er tussen de 10 en 50 werknemers in dienst zijn. De vrijwilligheid wordt een verplichting indien meer dan de helft van de werknemers om een PvT verzoekt. Indien de organisatie minder dan 10 werknemers in dienst heeft is de instelling van een Pvt weer afhankelijk van de wens van werkgever.

Tools
Iedere ondernemingsraad moet volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een reglement opstellen. Het reglement bevat de onderwerpen waarvan de regeling is opgedragen of overgelaten aan de ondernemingsraad, zoals de werkwijze bijvoorbeeld. Het Voorbeeldreglement SER is een handig hulpmiddel. Op de site van de SER is meer informatie en extra hulpmiddelen te vinden, inclusief een brochure “Oprichten van een Ondernemingsraad”.

Aan de slag met medezeggenschap
Wil je als werkgever aan de slag met medezeggenschap, of is er vanuit werknemers een verzoek komt om medezeggenschap in te richten, neem de informatie onder het kopje tools door en/ of neem contact op met de WOS via info@sportwerkgever.nl/ 026-483 44 50.

Vragen
Wil je voor jouw sportorganisatie aan de slag met het thema Medezeggenschap? Neem gerust contact op met de WOS of FNV Sport & Bewegen.

De toolbox Medezeggenschap is mogelijk gemaakt door het arbeidsmarktfonds Samen Presteren, ESF en Moon HRM om samen de duurzame inzetbaarheid van de sector sport te versterken.