Spring naar content

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Terug

Een vreemdeling kan in beginsel niet zonder visum in Nederland verblijven en/ of werken. Afhankelijk van het land van herkomst en de duur van het verblijf moet de vreemdeling een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aanvragen. Dit is een speciaal inreisvisum. Nadat de vreemdeling deze MVV verkregen heeft, mag hij naar Nederland reizen. Na aankomst in Nederland kan de vreemdeling vervolgens zijn verblijfsvergunning ophalen bij een loket van de IND. 

Verblijf korter dan 90 dagen

Komt de vreemdeling korter dan 90 dagen naar Nederland (kort verblijf), dan is meestal een visum voor kort verblijf nodig. Het een en ander is afhankelijk van de nationaliteit van de vreemdeling. Via de website van de IND (zie onderstaande link) kan worden gecontroleerd of en welk visum nodig is. Met een visum voor kort verblijf kan de vreemdeling ook vrij reizen naar de Schengenlanden en Zwitserland. 

Een visum voor kort verblijf wordt door de vreemdeling zelf aangevraagd bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst of het land van bestendig verblijf. Daarnaast moet de werkgever ook een tewerkstellingsvergunning aanvragen wanneer de vreemdeling in Nederland arbeid wil verrichten. Met een geldig visum mag de vreemdeling maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen in Nederland en andere Schengenlanden verblijven. 

Klik hier voor een overzicht van landen met een visumplicht 

Klik hier voor een overzicht van de Schengenlanden [online] 

Verblijf langer dan 90 dagen (MVV)

Komt de vreemdeling langer dan 90 dagen naar Nederland, dan is een verblijfsvergunning vereist. Daarnaast dient de werkgever een tewerkstellingsvergunning aan te vragen als de vreemdeling ook wil werken. Meestal moet naast de vergunning ook een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) worden aangevraagd. Dit is een speciaal inreisvisum. De MVV wordt aangevraagd in het land van herkomst of het land van bestendig verblijf (het land waar de vreemdeling gerechtigd is om langer dan drie maanden te verblijven op basis van een verblijfsvergunning). Of de vreemdeling MVV-plichtig is, is afhankelijk van de nationaliteit. Voor de volgende landen geldt een vrijstelling van de MVV-plicht: 

Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuws-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Korea, EU/EER lidstaten en Zwitserland. 

Klik hier voor meer informatie over de MVV