Spring naar content

Jobcraften

Terug

Benut de sterktes van jouw team en haar individuen

Binnen sportorganisaties wisselen we niet vaak van team. Er zijn meestal beperkte doorstroom mogelijkheden waardoor het extra belangrijk is om jezelf en je team zo gemotiveerd, betrokken en wendbaar mogelijk te houden. Daarnaast verandert ons werk continu, we staan voor grote uitdagingen.  Juist in tijden waarin werk verandert en flexibiliteit in inzetbaarheid nodig is, kan Jobcraften behulpzaam zijn. 

Wat is Jobcraften?
Jobcraften wordt ook wel baanboetseren of baankneden genoemd. Het gaat vooral om het verleggen van accenten, binnen de speelruimte die de functie biedt. Jobcraften geeft medewerkers en (het) team(s) de mogelijkheid om kleine veranderingen in hun werk aan te brengen, die resulteren in meer motivatie en minder energieverlies.  Jobcraften is je baan binnen de mogelijkheden tweaken voor een betere match met:

  1. Wat de organisatie vraagt en nodig heeft;
  2. Anderzijds de talenten en ambities die aanwezig zijn in teams en bij individuen. 

Bij Jobcraften brengen we de kwaliteiten, sterke kanten en de belangstelling van teamleden in kaart en matchen dit met het bestaande (en nieuw ontstane werk) werk binnen de organisatie. Waarbij je met elkaar (eerst individueel en daarna in groepsproces) de mogelijkheden verkent t.a.v. de verdeling van werk en de projecten. 

Meerwaarde van Jobcraften
Jobcraften zorgt voor bewustwording, zelfinzicht en bij craften in teamverband ook inzicht in de ander. Dat maakt dat je onderling en in samenspraak met de leidinggevende bestaande taken kunt herverdelen en nieuwe taken beter kunt indelen, met als doel dat iedereen er een beter gevoel aan overhoudt. 

 Jobcraften stimuleert een andere kijk op het eigen werk, waardoor medewerkers actief hun eigen inzetbaarheid kunnen optimaliseren door middel van kleine werkaanpassingen – alleen en met collega’s (sleutelacties). Daarnaast leert het managers en HR-professionals op een andere manier te kijken naar (team)werk. 

Toolbox
In de periode van 2019 tot en met 2021 zijn er door sociale partners in de sport met behulp van het arbeidsmarktfonds Samen presteren en een ESF-subsidie diverse workshops en teamsessies aangeboden. Om inzicht te bieden in de voorbereiding en de te doorlopen stappen hebben we een toolbox ontwikkeld. Wil jij samen met jouw team onder deskundige begeleiding aan de slag? Dan kan dit onder andere via De Baaningenieurs.

De stappen voor Jobcrafting vind je nog uitgebreider terug in het e-book . Deze kun je gratis downloaden met het wachtwoord uit het MOOIER WERK boek op pagina 2. Ben je nog op zoek naar communicatiemateriaal voor jouw organisatie? Neem contact op met de WOS. We hebben deze met behulp van het arbeidsmarktfonds Samen presteren en de ESF-subsidie ontwikkeld. 

Vragen
Beschik je niet over het boek, maar wil je wel graag met het thema jobcraften aan de slag? Neem gerust contact op met de WOS of De Baaningenieurs.

De toolbox Jobcraften is mogelijk gemaakt door het arbeidsmarktfonds Samen Presteren, ESF en BewegenWerkt (partner van De Baaningenieurs) om samen de duurzame inzetbaarheid van de sector sport te versterken.