Spring naar content

HR-wijzigingen per 1 januari 2023: Controleer de huidige arbeidsvoorwaarden

Terug

De op Prinsjesdag gepresenteerde maatregelen hebben gevolgen voor de toepassing van de CAO Sport en daarmee ook voor je begroting van 2023. Graag geven wij je een overzicht met wijzigingen om op te letten:

Salarisschalen controleren op nieuwe wettelijk minimumloon
Per 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon inclusief de reguliere indexatie met 10,15%. Dit betekent dat het minimumloon stijgt naar een fulltime salaris van € 1.932,- bruto per maand.

Bij het destijds opstellen van de huidige CAO Sport salarisschalen werd een dergelijke stijging van het wettelijke minimumloon niet voorzien. Met andere woorden, in de huidige salarisschalen is niet het wettelijk minimumloon opgenomen. Dit heeft als gevolg dat de aanvangssalarissen van 1 januari 2023 van de participatieschaal (€ 1.725,-),  schaal 1
(€ 1.754,-), schaal  2 (€ 1.841,-) en schaal 3 (€ 1.890,-) niet langer toereikend zijn.

Aangezien de aanvangssalarissen nooit lager mogen zijn dat het wettelijk minimumloon, betekent dit dat voor deze schalen een aanvang bedrag van € 1.932,- bruto op fulltime basis geldt (het minimumloon).

Ons advies is dus om te controleren welke dienstverbanden binnen je organisaties vallen onder de bovengenoemde functiegroepen en waar nodig dit aan te passen.

Bij de salarisschaal van de KNVB geldt dit overigens alleen voor de participatieschaal
(€ 1.725,- bruto).

Aanpassen verhoogde fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding € 0,21 per kilometer
Ook de fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog per 1 januari 2023 van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Houd hiermee alvast rekening. Dit heeft ook als gevolg dat de staffel van artikel 19 van de CAO Sport, waarin de maximale toekenningen in staan, wordt aangepast. Deze wordt in het najaar door ons gepubliceerd.

Ken de verhoogde fiscaal onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,13 per dag toe
Doordat de fiscaal onbelaste thuiswerkvergoeding wordt geïndexeerd, zal deze naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2023 € 2,13 bedragen. In december zal het daadwerkelijke bedrag bekend worden gemaakt. Dit is overigens geen formele verplichting vanuit de CAO Sport, maar in het kader van goed werkgeverschap raden wij onze leden wel aan een dergelijke vergoeding toe te kennen aan de werknemers. Uiteraard passend bij de situatie. 

Rapportageverplichting CO2-uitstoot woon-werkverkeer en zakelijke ritten vanaf 100 werknemers
In het klimaatakkoord is bepaald dat per 1 januari 2023 werkgevers met 100 of meer werknemers de verplichting hebben om de zakelijke reizen en het woon-werkverkeer van hun werknemers bij te houden. Hiermee beoogt het kabinet de CO2-uitstoot van werkgerelateerde mobiliteit te beperken. Mocht dit van toepassing op jouw organisatie, dan lees je hier alle informatie rondom deze nieuwe verplichting.

Daarnaast organiseert AWVN samen met VNO-NCW en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hierover een online informatiesessie. Als lid van de WOS kun je hier kosteloos aan deelnemen. 

Geen korting meer op de collectieve basisverzekering, wel op de aanvullende verzekering Momenteel kunnen werknemers die vallen onder de CAO Sport aantrekkelijk voordeel op hun zorgverzekering krijgen als zij zich aansluiten via het collectieve aanbod. Naast de korting zijn de collectieve verzekeringen van Zilveren Kruis en VGZ inhoudelijk geladen met de zorgbehoeften van de sector sport. De huidige regelingen binnen de WOS vind je hier.

Per 1 januari 2023 gaat dit echter veranderen. Het kabinet heeft bepaald dat het niet meer is toegestaan een collectiviteitskorting aan te bieden op de basisverzekering. Wél mag de WOS de korting nog aanbieden op de aanvullende verzekeringen. Daarom zal de WOS dit ook blijven doen voor de werknemers die vallen onder de CAO Sport. De premies en voorwaarden zullen uiterlijk in november van dit jaar door de zorgverzekeraars bekend worden gemaakt. 

Ondersteuning en advies 
Mocht je zaken missen, behoefte hebben om te sparren of een vraag hebben, laat het ons vooral weten. We bevinden ons in dynamische tijden, waarbij kennis zich ontwikkelt met de dag. Neem gerust contact met ons op via info@sportwerkgever.nl.