Spring naar content

Flexibele arbeidsovereenkomst

Terug

Een sportorganisatie is vaak afhankelijk van veel mensen die allemaal een steentje bijdragen. Dat kan op allerlei manieren. Het is van belang daarover goede afspraken te maken. Dat kan ook door de arbeidsovereenkomst flexibel in te vullen. Denk dan bijvoorbeeld aan korte dienstverbanden met een duur van een paar uur, een paar dagen, enkele weken of enkele maanden. Een urengarantie is daarbij optioneel.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om mensen flexibel in te zetten. Via het stroomschema hieronder is gemakkelijk te bepalen welk soort afspraak met de betreffende persoon het beste past. Door de vragen met ja of nee te beantwoorden, kan er sprake zijn van drie situaties:

  1. de voorovereenkomst: bij het inzetten van de mensen ontstaat iedere keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  2. de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP) voor bepaalde of onbepaalde tijd;
  3. de flexibele arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Let op
Bij alledrie de overeenkomsten geldt als regel dat er met tussenpozen van niet meer dan drie maanden binnen een periode van drie jaar maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar mogen worden afgesloten (3×3-regel). Indien de werkgever de hiervoor beschreven regel hanteert, loopt het laatste contract in de 3×3-reeks van rechtswege af. Dat wil zeggen: zonder dat opzegging is vereist en een ontslagvergunning nodig is (tenzij anders is afgesproken). Een uitzendperiode wordt meegeteld bij die 3×3-regel. In een uitzendperiode kan al sprake zijn geweest van meer contracten voor bepaalde tijd waarbij gewerkt is voor dezelfde vereniging.

Informeer bij uitzendbureau
Het is van belang vóór het aannemen van een uitzendkracht bij het uitzendbureau te informeren hoeveel contracten er zijn geweest en een schriftelijke verklaring te vragen. Denk hierbij aan de situatie dat de uitzendkracht tijdens de uitzendperiode ziek is geweest. Als een uitzendkracht ziek wordt tijdens de uitzendperiode, dan kan het zijn dat het contract met het uitzendbureau eindigt. Op het moment dat de uitzendkracht beter is en weer wordt ingezet, gaan de uitzendkracht en het uitzendbureau een nieuw contract aan. 

Bij de voorovereenkomst
De loonplicht kan de eerste zes maanden van de eerste arbeidsovereenkomst worden uitgesloten – schriftelijk in de arbeidsovereenkomst. Er bestaat dan geen plicht voor de werkgever om bij onvoldoende werkaanbod in die eerste periode loon te voldoen.