Spring naar content

Combinatiefuncties en buurtsportcoaches

Terug

Gezien de succesvolle inzet van combinatiefuncties op en rond de school, bij de sportverenigingen en in de cultuursector, geïnitieerd door het ministerie van OCW en het ministerie van VWS, heeft de minister van VWS besloten meer combinatiefuncties te realiseren die met een verbrede inzet nog meer mensen kunnen laten sporten en bewegen in de buurt. Deze functies worden ‘buurtsportcoaches’ genoemd.

2.900 buurtsportcoaches gaan/zijn actief aan de slag. Dit is inclusief de huidige combinatiefuncties. Gemeenten ontwikkelen beweegaanbod samen met de relevante lokale partijen en netwerken, zoals jeugd- en welzijnsinstellingen, eerstelijnsgezondheidszorg, sportaanbieders et cetera. De buurtsportcoach zal dit aanbod daadwerkelijk vormgeven en/of uitvoeren in de buurt. Doordat deze zowel werkzaam is bij een sport- of beweegaanbieder als in ten minste één andere sector, draagt hij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Een combinatiefunctie is:
Een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk –  of in elk geval voor een substantieel deel  – te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Eén combinatiefunctie bestaat daarom uit ten minste twee delen. De combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn werkzaam in twee van de aangewezen sectoren (onderwijs, sport en cultuur).

Buurtsportcoaches zijn:
Combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren, zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.

Bron: Sport en bewegen in de buurt