Spring naar content

CAO Sport

Algemene informatie

CAO Sport

De CAO Sport is een overeenkomst tussen de WOS en de vakbonden (FNV Sport & Bewegen, De Unie en CNV Dienstenbond), waarin zij arbeidsvoorwaarden hebben vastgelegd. Deze arbeidsvoorwaarden gelden voor alle werknemers van wie de werkgever is aangesloten bij de WOS.

De arbeidsvoorwaarden in de CAO Sport zijn minimumvoorwaarden. Een bepaling in een individuele arbeidsovereenkomst die voor een werknemer gunstiger is dan de betreffende cao-bepaling is toegestaan (gunstigheidsbeginsel). Een arbeidsvoorwaarde die in negatieve zin afwijkt van de CAO Sport is nietig, oftewel de afspraak geldt niet.

Vrijwillige aansluiting CAO Sport door ongebonden werkgever

Vrijwillige aansluiting bij de CAO Sport is mogelijk voor organisaties die geen lid zijn van de WOS. De werkgever en werknemer kunnen in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat op hun arbeidsverhouding de CAO Sport van toepassing is. Bij een dergelijke afspraak (incorporatiebeding) in de arbeidsovereenkomst ontstaat een contractuele aanspraak tussen partijen over de toepassing van de CAO Sport. Mocht een dergelijk incorporatiebeding worden overwogen, dan is het raadzaam om vooraf juridisch advies in te winnen, nu er een aantal haken en ogen aan zit. U kunt hiervoor contact opnemen met de WOS.