Spring naar content

Workshop FNM

Laden Evenementen

Workshop FNM

Sinds begin dit jaar is er een nieuwe Functieniveaumatrix!

Wat is er veranderd?

In de nieuwe Functieniveaumatrix (FNM) worden functies op een andere, modernere manier beschreven dan u gewend bent. In vergelijking met de oude FNM ligt nu de nadruk meer op het resultaat dat per verschillende activiteit moet worden behaald (wat moet ik bereiken?) in plaats van welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden (wat moet ik doen?). Daarnaast zijn loopbaanpaden voor werknemers meer inzichtelijk gemaakt door middel van Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK’s). Tot slot is er een aantal nieuwe functies toegevoegd.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

In principe niets: de nieuwe FNM als instrument is vergelijkbaar met de “oude” versie. Echter, als u aan de slag wil met een nieuw functiehuis of een nieuwe medewerker aanneemt, dan is er nu een geactualiseerd functiehuis dat aansluit bij de ontwikkelingen in de sector. De nieuwe referentiefuncties zijn kaderstellend, en bieden handvatten voor werkgevers en werknemers om de inhoud van de functie te bepalen.

Indeling en beloning

De geactualiseerde referentiefuncties (en benamingen) komen niet geheel overeen met de benamingen en de inhoud van de oude FNM, oftewel de oude functies komen niet een op een terug in de nieuwe FNM. Dit heeft in beginsel geen consequenties voor de indeling/ beloning. Alle functiebeschrijvingen in de geactualiseerde FNM zijn namelijk, net als voorheen, gewaardeerd met de Integrale Functie-Analysemethode (IFA). De actualisatie van de referentiefuncties in de FNM leidt dus niet automatisch tot een andere indeling van de functies binnen uw organisatie. Als de functies in het verleden correct zijn gewaardeerd en de functie-inhoud niet significant is gewijzigd, dan blijven de functies in dezelfde functiegroep en de daaraan gekoppelde salarisschaal: de waarderingsmethode is immers niet gewijzigd.

Informatie en workshop

Voor meer informatie over het beschrijven en waarderen van functies, de toepassing van de FNM en de mogelijkheden tot bezwaar, verwijzen wij u graag naar fnm.sportwerkgever.nl. Om meer inzicht te krijgen in de geactualiseerde FNM, het beschrijven en indelen van functies, bieden wij op donderdagmiddag 16 januari 2020 een gratis workshop aan.

Praktische informatie workshop

Datum: Donderdag 16 januari 2020
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Locatie: DeWeerelt van Sport, Orteliuslaan 1041, Utrecht (DeWeerelt van Golf)

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Aarzel niet om bij vragen en/of opmerkingen contact op te nemen met de WOS via 026-4834450 of info@sportwerkgever.nl.

 

Hartelijke groet,

Frank van Gene

 

Sinds begin dit jaar is er een nieuwe Functieniveaumatrix!

Wat is er veranderd?

In de nieuwe Functieniveaumatrix (FNM) worden functies op een andere, modernere manier beschreven dan u gewend bent. In vergelijking met de oude FNM ligt nu de nadruk meer op het resultaat dat per verschillende activiteit moet worden behaald (wat moet ik bereiken?) in plaats van welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden (wat moet ik doen?). Daarnaast zijn loopbaanpaden voor werknemers meer inzichtelijk gemaakt door middel van Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK’s). Tot slot is er een aantal nieuwe functies toegevoegd.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

In principe niets: de nieuwe FNM als instrument is vergelijkbaar met de “oude” versie. Echter, als u aan de slag wil met een nieuw functiehuis of een nieuwe medewerker aanneemt, dan is er nu een geactualiseerd functiehuis dat aansluit bij de ontwikkelingen in de sector. De nieuwe referentiefuncties zijn kaderstellend, en bieden handvatten voor werkgevers en werknemers om de inhoud van de functie te bepalen.

Indeling en beloning

De geactualiseerde referentiefuncties (en benamingen) komen niet geheel overeen met de benamingen en de inhoud van de oude FNM, oftewel de oude functies komen niet een op een terug in de nieuwe FNM. Dit heeft in beginsel geen consequenties voor de indeling/ beloning. Alle functiebeschrijvingen in de geactualiseerde FNM zijn namelijk, net als voorheen, gewaardeerd met de Integrale Functie-Analysemethode (IFA). De actualisatie van de referentiefuncties in de FNM leidt dus niet automatisch tot een andere indeling van de functies binnen uw organisatie. Als de functies in het verleden correct zijn gewaardeerd en de functie-inhoud niet significant is gewijzigd, dan blijven de functies in dezelfde functiegroep en de daaraan gekoppelde salarisschaal: de waarderingsmethode is immers niet gewijzigd.

Informatie en workshop

Voor meer informatie over het beschrijven en waarderen van functies, de toepassing van de FNM en de mogelijkheden tot bezwaar, verwijzen wij u graag naar fnm.sportwerkgever.nl. Om meer inzicht te krijgen in de geactualiseerde FNM, het beschrijven en indelen van functies, bieden wij op donderdagmiddag 16 januari 2020 een gratis workshop aan.

Praktische informatie workshop

Datum: Donderdag 16 januari 2020
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Locatie: DeWeerelt van Sport, Orteliuslaan 1041, Utrecht (DeWeerelt van Golf)

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Aarzel niet om bij vragen en/of opmerkingen contact op te nemen met de WOS via 026-4834450 of info@sportwerkgever.nl.

 

Hartelijke groet,

Frank van Gene

 

Workshop FNM

Datum: woensdag 15 januari
Time: 00:00 - 00:00 uur

Deel dit evenement