Spring naar content

Vragenuurtje hybride werken

Laden Evenementen

Vragenuurtje hybride werken

Hybride werken
Veel werkgevers geven aan dat zij – evenals hun werknemers – een combinatie van thuis- en kantoorwerk het meest wenselijk achten als hybride werkvorm. Ook zijn er organisaties die hybride werken in een breder perspectief zien. De locatie waar het werk gedaan wordt is niet leidend, maar het wat gedaan moet worden, waar dit het beste gedaan kan worden en wie je ervoor nodig hebt (of juist niet) wordt als leidend gezien. Het verruimen van de tijden waarop men het werk kan uitvoeren behoort hierbij ook tot de mogelijkheden.

Welke keuze het best passend is, is aan de organisatie zelf. Als werkgever zul je samen met je werknemers beleid moeten maken hoe dit hybride werken er in de praktijk uit moet komen te zien. Het vraagt wat van de stijl van leiderschap van zowel de werknemer als de werkgever, maar hybride werken vraagt meer om over na te denken. Van het inrichten van de werkplek, het aanpassen van arbeidsvoorwaarden tot het anders kijken naar productiviteit (resultaatgericht werken) en creativiteit. Autonomie (eigen regie over de werkdag), competentie en verbondenheid spelen hierin een cruciale rol. Wees bewust van het bredere kader, de vragen achter hybride werken en de raakvlakken/ invloeden die dit heeft op andere HR thema’s.

De WOS adviseert: ga met elkaar in gesprek. Weet wat elkaars behoeften zijn en spreek verwachtingen uit. Besteed niet alleen aandacht aan de harde kant, zoals taken en verantwoordelijkheden, maar ook aan de zachtere kant, zoals vitaliteit, teamspirit en in verbinding blijven met elkaar. Op welke gebieden moet jouw organisatie nog aan de slag en hoe ga je dit doen?

Vragenuurtje
Donderdag 7 april a.s. van 13.00 – 14.00 uur vindt een online vragenuurtje op dit thema plaats. Aanleiding is het komen te vervallen van de overheidsmaatregelen t.a.v. thuiswerken en om te bespreken waar men nog tegenaan loopt. Vanuit AWVN zullen Marijn van der Heiden en Alex Verheijden aansluiten.
Na aanmelding ontvang je een agenda-uitnodiging incl. Microsoft Teams deelnamelink. 

Vragenuurtje hybride werken

Datum: donderdag 7 april
Time: 13:00 - 14:00 uur
Location: Online (Microsoft teams)
Aanmelden evenement

Deel dit evenement