Spring naar content

Voorlichtingsbijeenkomst pensioen voor werknemers

Laden Evenementen

Voorlichtingsbijeenkomst pensioen voor werknemers

Pensioenakkoord, dekkingsgraad, kortingen en rekenrentes. Er is de laatste tijd veel te doen om ons pensioen. Wat gebeurt er nu eigenlijk en wat betekent dit voor jouw pensioen straks? Samen met het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) organiseert de WOS twee voorlichtingsbijeenkomsten waarin medewerkers in alle relevante ontwikkelingen worden meegenomen.

Bijeenkomst speciaal voor werknemers

Als sportsector zijn wij aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Alle medewerkers aangesloten bij de CAO Sport bouwen daarom bij PFZW pensioen op. Minister Koolmees vindt dat het huidige pensioenstelsel niet langer houdbaar is en heeft een paar maanden geleden met de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) een pensioenakkoord gesloten voor een nieuw pensioenstelsel. Er gaat dus het een en ander veranderen voor ons pensioen. Dit is niet alleen het geval bij PFZW, maar bij de meeste pensioenfondsen. Daarnaast lees en hoor je op dit moment veel in de media over het al dan niet korten van de pensioenen.

Misschien roept dit vragen bij je op als ‘Is er straks nog wel pensioen voor mij?’ Tijdens de bijeenkomst gaat een voorlichter van PFZW in op deze en andere vragen. Na de presentatie heb je meer inzicht in de meest relevante pensioenontwikkelingen van dit moment.

In de presentatie krijg je onder andere antwoord op de vraag:

  • Hoe zit mijn pensioen in elkaar?
  • Waarom moet er mogelijk gekort worden?
  • Wat betekent het pensioenakkoord voor mijn pensioen?

Ga naar MijnPFZW

In MijnPFZW, jouw persoonlijke pensioenomgeving, vind je jouw actuele pensioenbedragen. Kijk als voorbereiding op de presentatie eens op www.pfzw.nl/mijnpfzw om inzicht te krijgen in jouw eigen pensioen. Op de eerste pagina zie je jouw pensioenbedragen op de standaardpensioenleeftijd. Onder ‘pensioenplanner’ kunt u de bedragen op een eerdere of latere leeftijd uitrekenen.

Een lunch wordt aangeboden voorafgaand aan de bijeenkomsten. Wil je gebruik maken van de lunch? Geef het even aan in onderstaand aanmeldformulier.

Voorlichtingsbijeenkomst pensioen voor werknemers

Datum: woensdag 12 februari
Time: 12:30 - 16:00 uur
Location: DeWeerelt van Sport - Utrecht
Aanmelden evenement

Deel dit evenement

Locatie

DeWeerelt van Sport

Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht

Plan uw route