Spring naar content

Pilot Stimuleren van Eigen Regie met Keuzebudgetten

Laden Evenementen

Pilot Stimuleren van Eigen Regie met Keuzebudgetten

Dit is een vervolgsessie vanwege de complexiteit van het onderwerp en de verschillen tussen de deelnemende pilot organisaties.

De volgende onderwerpen zullen onder andere aan bod komen:

* Concrete (succes) voorbeelden uit de praktijk (andere sectoren) waaruit de meerwaarde van het inzetbaarheidsbudget voor zowel werkgevers als werknemers nog duidelijk wordt.
* Wat heeft je organisatie nodig om het inzetbaarheidsbudget succesvol te implementeren.
* Presenteren, bespreken en vaststellen van de opgestelde regeling omtrent het inzetbaarheidsbudget.

Voor deze pilot is een persoonlijke uitnodiging verstuurd. Relevante informatie zullen we op deze site publiceren.

Pilot Stimuleren van Eigen Regie met Keuzebudgetten

Datum: donderdag 19 september
Time: 13:30 - 16:30 uur
Location: Utrecht

Deel dit evenement