Spring naar content

Maatwerk in medezeggenschap

Laden Evenementen

Maatwerk in medezeggenschap

 

In de CAO Sport 2019-2020 is op verzoek van de werkgevers ruimte gemaakt om algemene
arbeidsvoorwaarden op maat vorm te geven voor de eigen organisatie. De voorwaarde hiervoor is dat tussen werkgevers en werknemers goede medezeggenschap plaatsvindt. Sociale partners willen u graag ondersteuning bieden bij de totstandkoming van maatwerkafspraken. Daarom onderzoeken wij hoe werkgevers én werknemers het beste ondersteund kunnen worden.

Werkgever én werknemer
We willen graag bijdragen aan een goed overlegklimaat. Om dit te realiseren organiseren sociale partners op 18 november een bijeenkomst voor alle werknemers van sportorganisaties die betrokken zijn bij medezeggenschap (zowel als lid van een ondernemingsraad als van een PVT). De behoeften van de werkgevers zijn overigens al in een eerder stadium geïnventariseerd.

Inbreng
In deze bijeenkomst onderzoeken we de ruimte die de CAO Sport biedt, wordt helder waar de kansen en belemmeringen liggen en wat jullie qua ondersteuning nodig hebben. We willen graag direct van jullie horen op welke manier in jullie organisatie deze afspraken worden voorgelegd en hoe bijvoorbeeld de gelden voor opleiding en duurzame inzetbaarheid worden aangewend. De bijeenkomst wordt gegeven door Frank van Gene (WOS) en Michaël Stamatiou, trainer en adviseur medezeggenschap.

Opbrengst
Met jullie inbreng en de opbrengst uit de eerste bijeenkomst (met werkgevers) kunnen sociale partners een concreet plan maken om in 2020 de gewenste ondersteuning te bieden om medewerkersparticipatie verder te stimuleren.

Praktische informatie en aanmelden
Datum: maandag 18 november 2019
Tijd: inloop om 9:30 uur, start 10.00 uur tot 12:30 uur (inclusief lunch)
Locatie: De Weerelt, Orteliuslaan 1041 in Utrecht
U kunt zich HIER aanmelden.

Parkeren
Parkeergelegenheid voor bezoekers bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw DeWeerelt aan de Janssoniuslaan, schuin tegenover het gebouw van Annatommie. Aanmelden bij de intercom voor de slagboom, waarna u toegang krijgt tot de parkeerplaats. (Als deze vol is, dan is de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid bij P&R Papendorp aan de Mercatorlaan).

Maatwerk in medezeggenschap

Datum: maandag 18 november
Time: 09:30 - 12:30 uur
Location: Utrecht
Aanmelden evenement

Deel dit evenement