Spring naar content

Extra online P&O Platform

Laden Evenementen

Extra online P&O Platform

Het P&O Platform bestaat uit HR adviseurs en HR managers van verschillende sportorganisaties en leent zich goed voor onderlinge kennisuitwisseling. De deelnemers komen een aantal keer per jaar bij elkaar om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op HR en (arbeids)juridisch gebied, bijvoorbeeld door een presentatie van een expert/ gastspreker. Daarnaast is het voor ons (Werkgevers in de Sport) waardevol om tijdens deze bijeenkomsten op te halen welke thema’s spelen bij onze leden, zodat wij onze leden nog beter kunnen ondersteunen.

  • Vorm: x aantal bijeenkomsten per jaar (digitaal of fysiek)
  • Inhoud: kennisdeling & deskundigheidsbevordering
  • Doelgroep: HR adviseurs/ HR Managers van sportorganisaties (WOS-leden)

De volgende bijeenkomst wordt digitaal gehouden op donderdag 27 januari 2022 van 09:30 uur tot 11:00 uur. Hierin worden jullie meegenomen in de nieuwe (voorlopige) CAO Sport 2022-2023 en nieuwe wet- en regelgeving 2022; wat wordt verwacht van HR (of betekent dit voor HR)?

Agenda

  • Hybride werken;
  • Afspraak nieuwe CAO Sport 2022 -2023 regeling thuiswerken ofwel regeling hybride werken in lijn met (arbo) wetgeving;
  • vergoedingen;
  • HR checklist;
  • Arbo handleiding.

Deelnemen

Heb je interesse om deel te nemen aan dit platform, neem dan contact op met de Werkgevers in de Sport via info@sportwerkgever.nl of via het aanmeldformulier.

Extra online P&O Platform

Datum: donderdag 27 januari
Time: 09:30 - 11:00 uur
Location: Online
Aanmelden evenement

Deel dit evenement