Spring naar content

Bijeenkomst Wet arbeidsmarkt in balans en medezeggenschap

Laden Evenementen

Bijeenkomst Wet arbeidsmarkt in balans en medezeggenschap

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
De Wab die met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt heeft nu al praktische gevolgen voor uw organisatie, bijvoorbeeld met betrekking tot het aangaan en verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en overeenkomsten met oproepmedewerkers. Na de bijeenkomst zijn de volgende vragen beantwoord:

* Wat betekent de WAB voor de dagelijkse praktijk?
* Welke kansen en valkuilen brengt de Wab met zich mee?
* Wat moet en/of kunt u dit jaar al doen om ´Wab-proof´ te zijn?

Het gedeelte over de WAB wordt begeleid door mevrouw Renate Peijs- Schoester, werkzaam bij VERDER arbeidsrecht | advocaten en deskundige op het gebied van arbeidsrecht.

Maatwerk met medezeggenschap
In de CAO Sport 2019-2020 is op verzoek van werkgevers ruimte gemaakt om algemene arbeidsvoorwaarden op maat vorm te geven voor de eigen organisatie, dit in overleg met de medezeggenschap binnen de onderneming. Sociale partners willen u graag ondersteuning bieden bij de totstandkoming van maatwerkafspraken. In deze bijeenkomst onderzoeken we de ruimte die de cao biedt, wordt helder waar kansen en belemmeringen liggen en op welke manier u het beste ondersteuning kan worden geboden. Óók als u (nog) géén OR of PVT hebt, krijgt u in deze bijeenkomst inzicht in de voordelen van maatwerkafspraken en tips over samenwerking met uw medewerkers.

Het onderdeel medezeggenschap wordt begeleid door de heer Michaël Stamatiou, werkzaam bij WvO van waarde, deskundige op het gebied van medezeggenschap.

Voor deze bijeenkomst is een persoonlijke uitnodiging verstuurd. Heb je geen mail gehad, maar wil je wel bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Neem dan contact op met het WOS kantoor.

Bijeenkomst Wet arbeidsmarkt in balans en medezeggenschap

Datum: dinsdag 1 oktober
Time: 12:00 - 17:00 uur
Location: Utrecht

Deel dit evenement