Sportwerkgever

WOS-diensten

De WOS creëert voorwaarden voor de verdere professionalisering van het werkgeverschap in de sector sport & bewegen. Daarbij richt zij zich op alle activiteiten die verband houden met arbeidsvraagstukken, inclusief het geven van ondersteuning bij de vertaling van wet- en regelgeving en fiscale aspecten en de implementatie daarvan voor de sector sport & bewegen.

Daarnaast faciliteert de WOS werkgevers, door de uitwerking van thema’s, die breed in de sector spelen, ter hand te nemen. Op dit moment staan in de schijnwerpers onder meer zaken als:

 • pensioenaangelegenheden;
 • mobiliteitsbeleid en flexwetgeving;
 • tewerkstellingsprocedures, IND convenant; fiscale en juridische zaken;
 • het omgaan met kleine contracten;
 • reorganisaties (landelijke adviezen, modellen);
 • performance systemen (modellen, richtlijnen); en
 • ontwikkelingen rond het werkgeverschap voor combinatiefunctionarissen / buurt-
  sportcoaches.

De WOS stimuleert en faciliteert haar leden door kennisuitwisseling (zowel tussen de leden als in relatie tot de ‘buitenwereld’). Dit realiseren we onder andere door de inzet van diverse media, het organiseren van gratis inspiratiesessies en workshops voor leden.
Onze leden kunnen gebruik maken van mantelcontracten en financiële voordelen door onze samenwerking met andere partijen. Hierover leest u meer bij Lidmaatschap.

Kosteloos
Onze informatie en instrumenten zijn gericht op zelfstandig gebruik. Voor werkgevers die behoefte hebben aan een nadere toelichting of een lichte vorm van ondersteuning op het gebied van werkgeverschap, biedt de WOS (voor leden en leden van leden) via de helpdesk haar dienstverlening kosteloos aan. Onder lichte ondersteuning wordt onder andere verstaan:

 • het informeren over arbo-verplichtingen;
 • het beantwoorden van vragen over vrijwilligersvergoedingen;
 • het aanbieden van modelarbeidsovereenkomsten.

Dienstverlening tegen een kostendekkend tarief
Indien u behoefte heeft aan dienstverlening die verder gaat dan een lichte vorm van toetsing, dan brengt de WOS een kostendekkend tarief in rekening. U kunt daarbij denken aan:

 • het toetsen van arbeidsovereenkomsten;
 • het toetsen van functiebeschrijvingen en functiewaarderingen;
 • het opmaken van (model)overeenkomsten;
 • ondersteuning bij reorganisatietrajecten;
 • het opmaken van (standaard)personeelsreglementen;
 • het aanvragen van verblijfs- en werkvergunningen;
 • het aanvragen van dertigprocentregeling.

Onderstaand de tarieven voor betaalde dienstverlening:

Tarieven Leden Sport verenigingen
(leden van leden)
Overige
organisaties
       
Adviseurs € 70 € 85 € 125
Directeur € 95 € 115 € 160

Werk & migratie vergunningen

Afhankelijk van inzet tussen
€ 100 - € 930 *

Afhankelijk van inzet tussen
€ 175 - € 1085*

N.v.t.
* Tarief is afhankelijk van de soort vergunning

WOS leden
De WOS helpt haar leden met vragen rondom het werkgeverschap. Eerstelijns vragen van leden en sportverenigingen, worden kosteloos beantwoord. Voor verdiepende vragen, zoals een second opinion bij een functiewaardering of het toetsen van een arbeidsovereenkomst worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. Voor het verzorgen van verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen worden vaste tarieven in rekening gebracht. Afhankelijk van de vraag van een lid, beantwoorden wij vragen telefonisch of per e-mail, brengen wij ons lid in contact met een andere professional (mantelpartner), of voeren wij de werkzaamheden tegen betaling zelf uit. Leden kunnen contact opnemen met hun accountmanager of het bureau. Sportverenigingen kunnen met hun vragen terecht bij het Netwerk in de Sport via info@sportwerkgever.nl.

Tewerkstellings- en verblijfsvergunningen
Voor het aanvragen van tewerkstellings- en verblijfsvergunningen voor topsporters hebben wij speciale afspraken met het UWV en de IND. Deze werkzaamheden voeren wij tegen betaling uit. Het tarief is afhankelijk van de soort vergunning. U kunt hierover contact met ons opnemen.

Sportorganisaties die een professionaliseringsslag willen maken en zich willen aansluiten bij de CAO Sport en de WOS helpen wij graag, tegen betaling. De tarieven van de WOS zijn vrijgesteld van BTW.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Wilt u algemene informatie, lidmaatschapsinformatie aanvragen of heeft u vragen, neemt u contact op met de helpdesk via de button ‘Stel uw vraag aan de helpdesk’ rechtsonder, of bel ons: 026-483 44 50. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.