Sportwerkgever

Oplossingenboek voor sportverenigingen

Specifiek voor sportverenigingen hebben de sociale partners in de sport het risico bij ongevallen bij trainingen, wedstrijden en evenementen uitgewerkt in een Oplossingenboek. Dit boek is op een vergelijkbare wijze samengesteld als de Arbocatalogus voor de georganiseerde sport en betaaldvoetbalclubs. Sportverenigingen kunnen ook gebruik maken van de Arbocatalogus voor de sport.

Er zijn twee verschillen met de Arbocatalogus

  1. het Oplossingenboek is niet getoetst door de Arbeidsinspectie en om deze reden niet bindend. Sportorganisaties zijn dus niet verplicht om de oplossingen in dit boek te gebruiken;
  2. in het Oplossingenboek wordt een echt verenigingsrisico (ongevallen bij trainingen, wedstrijden en evenementen) behandeld, terwijl de oplossingen in de Arbocatalogus zich vooral op kantoormedewerkers bij sportorganisaties richten.

Ook voor vrijwilligers
Veel sportorganisaties werken met vrijwilligers. Het bestuur van deze sportorganisaties kan het Oplossingenboek ook gebruiken om de risico's voor vrijwilligers bij de organisatie van activiteiten te beperken. Zo is in Oplossing 2 informatie te vinden over voorlichting en instructie van vrijwilligers.

Oplossingenboek


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!