Spring naar content

Medezeggenschap

Thema’s

Medezeggenschap

In Nederland bestaat een recht op medezeggenschap, hiermee kunnen werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de besluitvorming van de organisatie waar zij werken. Dit recht is formeel vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Werknemers kunnen dit recht via verschillende medezeggenschapsorganen uitoefenen en als werkgever moet je daar soms verplicht aan meewerken.

Goede medezeggenschap is zowel in het belang van de werkgever als in het belang van de werknemers.

Het biedt werkgevers de ruimte en mogelijkheid om aanvullend op de CAO Sport (die leidend en bindend is op primaire arbeidsvoorwaarden) maatwerk toe te passen. Zo kun je als werkgever bijvoorbeeld samen met je medezeggenschapsorgaan afspraken maken om het eigen arbeidsvoorwaardenbeleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij jouw organisatie. Dit is ook in lijn met ‘Eigen Regie’, een belangrijk thema binnen de sportsector. 

In de praktijk hebben niet alle sportwerkgevers een goed functionerend medezeggenschapsorgaan en bij sommige sportwerkgevers is van medezeggenschap helemaal geen sprake.

Wij kunnen jouw organisatie helpen bij het opzetten of verder vormgeven van de medezeggenschap door middel van een workshop en/of het bieden van praktische handvatten en tips & tricks. Daarnaast kunnen we je inzicht geven in de mogelijkheden die de CAO Sport biedt om in samenwerking met je medezeggenschap op organisatieniveau maatwerk te creëren.

Ben je nieuwsgierig wat je als sportwerkgever kunt doen op het gebied van medezeggenschap, stuur ons een mail met je vraag via info@sportwerkgever.nl of bekijk onze brochure.