Spring naar content

Duurzame Inzetbaarheid

Thema’s

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers doorlopend over mogelijkheden en voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk – met behoud van gezondheid en welzijn – te kunnen functioneren. Deze definitie van de SER gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer, is gericht op het heden én de toekomst en berust op drie pijlers: 

  • Employability
    Het vermogen om nu en in de toekomst productief en waardevol werk te hebben en behouden.
  • Vitaliteit
    Als werknemer de beschikking hebben over mentale veerkracht en doorzettingsvermogen om het werk gemotiveerd en energiek uit te voeren.
  • Werkvermogen
    De mate waarin werknemers fysiek en mentaal aan de eisen van hun werk kunnen voldoen.

Zet je als werkgever en werknemer voldoende in op duurzame inzetbaarheid, dan heb je daar dus beiden baat bij. 

Doe je dit niet? Dan gaat dit (op termijn) ten koste van de productiviteit, betrokkenheid, vitaliteit en gezondheid van je werknemers. Wanneer je werknemers niet voldoende duurzaam inzetbaar zijn kan dit er ook voor zorgen dat ze vast komen te zitten in hun loopbaan, wat tevens de doorstroommogelijkheden in je organisatie beperkt. Vandaar dat duurzame inzetbaarheid een centraal thema is in de sector Sport. 

Wat we in praktijk zien is dat werkgevers momenteel al wel in de gezondheid en ontwikkeling van hun werknemers investeren, maar dat daarbij de regie vaak ligt bij de werkgever. De keuze van de werknemer is hierin derhalve beperkt. 

Werkgevers in de sport worden gestimuleerd om ‘eigen regie’ van werknemers op dit gebied te vergroten. Want wanneer je werknemers eigen regie geeft biedt je hen de mogelijkheid om keuzes te maken die passen bij hun levensfase en -omstandigheden plus het door hen gewenste loopbaanperspectief. 

Ook laat de praktijk zien dat wanneer je ‘eigen regie’ als werkgever stimuleert en transparant bent over de mogelijkheden op het gebied van opleiding en ontwikkeling, werknemers eerder opleidingen/trainingen/cursussen volgen. Heb je daaraan gekoppeld ook het gesprek over duurzame inzetbaarheid dan zullen werknemers zich ook bewust worden van het belang om opleiding en ontwikkeling niet alleen in te zetten voor hun huidige functie, maar juist ook met het oog op hun positie op de arbeidsmarkt (gericht op de lange termijn en duurzaam inzetbaar blijven tot aan je pensioen). Duurzame inzetbaarheid van je werknemers wordt hiermee versterkt. 

Ben je nieuwsgierig wat je als sportwerkgever kunt doen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, stuur ons een mail met je vraag via info@sportwerkgever.nl