Spring naar content

Praktische informatie berekening eindejaarsuitkering

Terug

In de CAO Sport is naast het salaris en het vakantiegeld ook een eindejaarsuitkering (EJU) afgesproken voor alle werknemers die vallen onder de cao. Ter verduidelijking geven we in dit bericht nadere praktische uitleg over de berekening van de eindejaarsuitkering (artikel 16 lid 2 CAO Sport), met enkele rekenvoorbeelden. 

CAO Sport

Artikel 16 lid 2 van de CAO Sport 2019-2020 zegt het volgende over de eindejaarsuitkering:

“Werknemers die op 1 december van het betreffende jaar in dienst zijn, ontvangen in december 2019 en in december 2020 een bruto eindejaarsuitkering van 0,3 % van het jaarsalaris inclusief vakantiegeld bovenop de € 900,- die werknemers in 2018 ontvingen. Deze eindejaars- uitkeringen worden naar evenredigheid van de omvang van het dienstverband en datum indiensttreding van de werknemer uitbetaald. Eindejaarsuitkering is niet van toepassing op werknemers die al een 13e maand van hun werkgever ontvangen.”

Let op: Alleen werknemers die op 1 december van enig jaar in dienst zijn hebben recht op een eindejaarsuitkering.

Vaste en variabele component

De eindejaarsuitkering is opgebouwd uit 2 componenten: een vaste en een variabele. De vaste component bestaat voor 2019 uit een bedrag van € 900,- die een werknemer ontvangt op basis van een voltijdsdienstverband. Daarboven komt de variabele component, namelijk 0,3% over het jaarsalaris inclusief vakantiegeld. Het jaarsalaris van de werknemer bestaat uit twaalf maal het maandsalaris. In de CAO Sport, artikel 1 lid e, is het maandsalaris gedefinieerd als ‘het brutosalaris dat de werknemer maandelijks ontvangt, op grond van de indeling in de schalen zoals opgenomen in bijlage I en II, exclusief toeslagen, vergoedingen en/of tegemoetkomingen en vakantietoeslag’.

Jaarsalaris

In de berekening van de eindejaarsuitkering is afgesproken dat het vakantiegeld (8%, zie artikel 18 lid 1 CAO Sport) wel wordt meegerekend. Op grond van de cao moet de variabele component van de eindejaarsuitkering dus worden berekend middels 0,3% over 12 maal het bruto maandsalaris vermeerderd met 8% vakantiegeld.

Evenredigheid dienstverband

Voor de vaste component geldt dat deze naar evenredigheid van de omvang van het dienstverband en datum van indiensttreding van de werknemer wordt berekend.

Let op: De verhoging van 0,3 % van de eindejaarsuitkering is niet van toepassing op werknemers die al een volledige 13e maand ontvangen.

Ter verduidelijking hebben we enkele rekenvoorbeelden gemaakt. Klik hier voor rekenvoorbeelden van de eindejaarsuitkering.