Spring naar content

De Eindejaaruitkering, hoe zit het ook alweer?

Terug

Naast het salaris en vakantie geld is er in de CAO Sport ook een eindejaarsuitkering (EJU) afgesproken voor alle werknemers die vallen onder de cao. Met het einde van het jaar inzicht worden er steeds meer vragen gesteld over deze extra beloning. Hoe zit het nu ook alweer met de eindejaarsuitkering?

CAO Sport

Artikel 16 van de CAO Sport 2019-2020 zegt het volgende over de eindejaarsuitkering:

“Werknemers die op 1 december van het betreffende jaar in dienst zijn, ontvangen in december 2019 en in december 2020 een bruto eindejaarsuitkering van 0,3 % van het jaarsalaris inclusief vakantiegeld bovenop de € 900,- die werknemers in 2018 ontvingen. Deze eindejaarsuitkeringen worden naar evenredigheid van de omvang van het dienstverband en datum indiensttreding van de werknemer uitbetaald. Eindejaarsuitkering is niet van toepassing op werknemers die al een 13e maand van hun werkgever ontvangen.”

Alleen werknemers die dus op 1 december in dienst zijn hebben recht op een eindejaarsuitkering. Deze eindejaarsuitkering is opgebouwd uit een vaste en een variabele component.  

Vaste en variabele component

De eindejaarsuitkering is opgebouwd uit 2 componenten: een vaste en een variabele. De vaste component bestaat uit een bedrag van €900,- die een werknemer ontvangt op basis van een voltijdsdienstverband. Daarboven komt de variabele component, namelijk de 0,3% over het jaarsalaris inclusief vakantiegeld. Voor zowel de vaste als variabele  component geldt dat deze naar evenredigheid van de omvang van het dienstverband en datum van indiensttreding van de werknemer worden uitbetaald.

Her jaarsalaris van de werknemer bestaat uit twaalf maal het maandsalaris. In de CAO Sport, artikel 1 lid e, is het maandsalaris gedefinieerd als ‘het brutosalaris is dat de werknemer maandelijks ontvangt, op grond van de indeling in de schalen zoals opgenomen in bijlage I en II, exclusief toeslagen, vergoedingen en/of tegemoetkomingen en vakantietoeslag’.

In de berekening van de eindejaarsuitkering is afgesproken dat het vakantiegeld (8%, art. 18 lid 1) wel wordt meegerekend. Op grond van de CAO Sport moet de variabele component van eindejaarsuitkering dus worden berekend middels 0,3% over 12 maal het bruto maandsalaris vermeerderd met 8% vakantiegeld.

Rekenvoorbeelden

Klik hier voor rekenvoorbeelden van de eindejaarsuitkering