Sportwerkgever

De ultieme CAO Sport begint met een dialoog

De ultieme CAO Sport begint met een dialoog

Werkgevers en werknemers gingen op 17 mei gezamenlijk op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Hoe ziet de ultieme CAO Sport eruit?’. Een eenduidig antwoord kwam er niet, maar de gesprekken aan de discussietafels boden veel inspiratie en leerden wel dat de ultieme CAO Sport begint met een goede dialoog tussen werkgevers en werknemers.

ARNHEM - 1 juni 2018

De bijeenkomst die in de Colour Kitchen in Utrecht werd gehouden was een vervolg op de moderniseringssessies die de sociale partners in het afgelopen jaar hebben gehouden. Het doel van de middag was om gezamenlijk tot een idee te komen voor de toekomstige cao. Zowel voor de CAO Sport 2019 die na de zomer weer op de agenda staat, als voor de langere termijn. De middag werd afgetrapt met de presentatie van de CAO-app ‘Werken in de sport’.

CAO-app Werken in de Sport
Op deze manier willen de werknemersorganisaties en de WOS de inhoud van de CAO Sport toegankelijker en bekender maken, maar ook de betrokkenheid van werkgevers en werknemers vergroten. Naast de CAO Sport bevat de app nieuwsberichten, een agenda en faq. Ook worden gebruikers uitgenodigd om mee te denken met de cao. Een filmpje over de app nam de deelnemers mee in het doel en de mogelijkheden.

Een filmpje over de app: https://vimeo.com/270327464

Keuzebudget
Na de presentatie werd het blikveld al weer snel op de inhoud van de cao gericht. Zo wordt er aan de cao-onderhandelingstafel bijvoorbeeld nagedacht over de invoering van een keuzebudget. Werknemers krijgen dan veel meer zeggenschap over hun arbeidsvoorwaarden. Zo zou je bijvoorbeeld vrije dagen kunnen inleveren voor extra salaris, of andersom. Aan de gesprekstafels waren alle deelnemers het erover eens dat deze vorm modern voelt en recht doet aan de zelf beschikkende werknemer. Zorgen waren er echter ook, deze waren gericht op de uitvoerbaarheid, de benodigde goede voorlichting, het keuze-aanbod om aan te besteden en de fiscale gevolgen.

Na de presentatie gingen werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek over de keuzemogelijkheden die de huidige CAO Sport biedt, de voorkeur voor een persoonlijk keuzebudget, een inzetbaarheidsbudget of een combinatie van beiden en werden er overall suggesties meegegeven aan sociale partners. De evaluatie laat zien dat men positief is over de mogelijke invoering van keuzebudgetten, waarbij de aanwezigen de voorkeur hebben voor een combinatie van een persoonlijk keuzebudget en een inzetbaarheidsbudget of de invoering van een persoonlijk keuzebudget naast het huidige opleidingsbudget op organisatieniveau. Sociale partners en de werkgroep nemen de waardevolle input mee van de aanwezige voor het verdere onderzoek en advies aan de cao-tafel.

Dialoog
Al snel werd daarop de conclusie getrokken dat een goed overleg tussen werkgever en werknemer de belangrijkste voorwaarde is. En daarmee kwamen de deelnemers terug bij het eerste onderwerp van de middag: medezeggenschap. Over de invulling daarvan verschillen de meningen enorm. De een ziet een grote rol voor de OR of PVT terwijl de ander meer behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek en weer een ander de zaken graag overlaat aan de specialisten.

Uit de tafelsessies blijkt een duidelijke wens naar een 'starterspakket' voor het vormgeven van medezeggenschap, gezamenlijke scholing en training, maar ook kennisuitwisseling tussen WOS-leden onderling om van elkaar te leren. Communiceren als medezeggenschapsorgaan met je achterban wordt in een aantal gevallen nog als lastig ervaren. Als aandachtspunt wordt meegegeven hoe de verbondenheid tussen de medezeggenschap en haar achterban te versterken. Maar los van hoe de medezeggenschap wordt geregeld, deelnemers aan de discussietafel waren het er wel over eens dat zeggenschap geregeld moet zijn. In hun ogen is het organiseren van een goede dialoog tussen werknemers en werkgevers de weg naar de ultieme cao. Wat dat betreft was de bijeenkomst in de Colour Kitchen een uitstekende start.

De gegeven presentaties en flyer CAO-app


Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven