Sportwerkgever

Concrete voorstellen voor een CAO Sport die generatieproof is

Concrete voorstellen voor een CAO Sport die generatieproof is

Vorig jaar hebben we in een kleiner comité gesproken en gebrainstormd over de huidige CAO Sport versus levenslang inzetbaar, maatwerk, werk en privé combineren, het (on)nut van bepaalde verplichte vrije (feest)dagen, jubilea etc. Op 3 april gaan we met elkaar verder aan de slag in het gezamenlijke traject van werkgevers en werknemers met concrete voorstellen voor een nieuwe CAO Sport.

ARNHEM - 7 maart 2018

Op basis van jullie input tijdens de moderniseringssessies en de groene weide sessie zijn wij als sociale partners verder gaan concretiseren. Andere cao’s zijn geraadpleegd, ervaringen uit andere sectoren zijn en worden opgehaald en er is gesproken met een partij die werkgevers en werknemers digitaal kan ondersteunen in bijvoorbeeld een persoonlijk keuzebudget. Op dinsdag 3 april willen we graag twee à drie opties aan jullie voorleggen, die een alternatief vormen voor bovenstaande en bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid in verschillende leeftijdsfasen. De opties hebben een verschil in ambitieniveau.

Korte eerste demonstratie van nieuwe cao app Werken in de Sport
Met de app Werken in de Sport hebben alle werkgevers en werknemers in de sport arbeidsvoorwaarden binnen handbereik. Ook blijven jullie zo op de hoogte van het laatste cao-nieuws en kunnen jullie meedenken over onderwerpen die betrekking hebben op jullie arbeidsvoorwaarden. Naast de volledige cao-tekst bevat de app veelgestelde vragen, nuttige links, nieuws en een kalender met alle evenementen. Jullie behoren tot de eerste groep aan wie we een preview laten zien op 3 april.

Vervolg
Jullie input wordt meegenomen om het voorstel nog scherper voor te leggen aan een bredere groep van werkgevers en werknemers tijdens een sessie op 17 mei aanstaande (13.00 - 16.00 uur). Vervolgens zal een advies, gericht op de inzetbaarheid van medewerkers in verschillende leeftijdsfasen, aangeboden worden aan het Arbeidsvoorwaardenoverleg Sport (AOS) ter voorbereiding op de cao-onderhandelingen. Via de app Werken in de Sport zullen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Praktische informatie
Datum: 3 april 2018
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: De Weerelt, Orteliuslaan 1041 te Utrecht

AANMELDEN

Route en parkeren
Er kan gebruik worden gemaakt van de parkeergelegenheid aan de achterzijde van het gebouw DeWeerelt aan de Janssoniuslaan waar een aantal plaatsen voor de bijeenkomst speciaal gereserveerd is. U kunt zich aanmelden bij de slagboom, waarna u toegang krijgt tot de parkeerplaats. Als de parkeerplaats vol is, dan is de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid bij P&R Papendorp aan de Mercatorlaan op 9 minuten lopen afstand. Ook is DeWeerelt goed te bereiken met openbaar vervoer, zie www.9292ov.nl voor meer informatie.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven