Sportwerkgever

7 Maart: Extra werksessie 'Privacy, aan de slag!'

7 Maart: Extra werksessie 'Privacy, aan de slag!'

Wegens het overweldigende succes van de eerste bijeenkomst organiseren de WOS en NOC*NSF op woensdag 7 maart voor hun leden nog een werksessie ‘Privacy, aan de slag!’. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan.

ARNHEM - 26 februari 2018

Privacywetgeving gaat over wat wel en niet mag bij het verwerken van persoonsgegevens. Zoals iedere organisatie verwerkt u als sportorganisatie regelmatig persoonsgegevens. Denk hierbij onder andere aan leden- en wedstrijdadministratie, beeldmateriaal van sporters en gegevens van vrijwilligers en personeel. Het is daarom van groot belang om op de hoogte te zijn van deze regels.

AVG
Zeker nu de regels worden aangescherpt en sancties worden verzwaard met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarmee de privacywetgeving op Europees niveau geldt, is het belangrijk goed op de hoogte te zijn. De AVG is al in werking getreden, maar om organisaties de kans te geven deze regelgeving goed te implementeren, zal de wetgeving vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn. Tijd om aan de slag te gaan dus! Wellicht bent u al druk bezig met implementatie van de AVG. Of bent u er juist nog niet aan begonnen? Maakt u al gebruik van het Handboek Sport & Privacy, maar heeft u vragen? Hoe dan ook is het zaak dat u zich goed laat informeren en adviseren over de AVG, zodat u op tijd klaar bent!

Werksessie
De WOS en NOC*NSF organiseren voor hun leden een werksessie ‘Privacy, aan de slag!’. De sessie is speciaal bedoeld voor geïnteresseerden en degene die binnen uw organisatie die aan de slag is met implementatie van de regelgeving.

Inhoud
U wordt geïnformeerd over de hoofdlijnen van de AVG en krijgt praktische handvatten mee voor uw organisatie. Er komen deskundigen met de nodige kennis en ervaring aan het woord, onder andere privacy-juristen. Er is vooral ook tijd en ruimte voor voorbeelden, het stellen van vragen aan de experts en sparren met collega-organisaties over hun aanpak van de nieuwe privacywetgeving. Om de inhoud van de sessie af te stemmen op de behoeften van onze leden adviseren wij u om vragen voor te bereiden, zodat we die aan de orde kunnen stellen tijdens de werksessie.

Er zijn de afgelopen maanden al meerdere informatiesessies vanuit verschillende kanalen georganiseerd waaraan u wellicht al heeft deelgenomen. Déze sessie sluit daarop aan en is gericht op de invulling van de AVG in uw (sport)organisatie, beschikbare tools, ondersteuning, voorbeelden van collega-organisaties, waar u terecht kunt met vragen.

Programma
9.30 uur Achtergrond en uitgangspunten AVG
10.15 uur Workshopronde 1: 4 collega-organisaties en hun aanpak
11.15 uur Workshopronde 2: 4 collega-organisaties en hun aanpak
12.15 uur Vragenronde & afsluiting
12.45 uur Einde sessie

Praktische informatie
Datum: Woensdag 7 maart 2018
Tijd: 9.30 tot 12.45 uur (inloop vanaf 9.00)
Locatie: De Weerelt, Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht

Aanmelden

Parkeergelegenheid voor bezoekers bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw DeWeerelt aan de Janssoniuslaan. Graag aanmelden via de intercom.

Mocht dit vol zijn, dan is de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid bij P&R Papendorp aan de Mercatorlaan. Mercatorlaan:

Voor vragen of meer info kunt u contact opnemen met uw accountmanager van de WOS of NOC*NSF. Wij zien uit naar uw komst!

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven