Sportwerkgever

Erkennen van Verworven Competenties (EVC) buurtsportcoaches in 2017 mogelijk

Erkennen van Verworven Competenties (EVC) buurtsportcoaches in 2017 mogelijk

Buurtsportcoaches zijn een sterk groeiende ‘beroepsgroep’. In 2016 deden 23 buurtsportcoaches mee aan een pilot EVC (Erkenning van Verworven Competenties)-traject. Op basis van hun ervaringen en suggesties heeft Kenniscentrum Sport het EVC-traject verbeterd. Vanaf het voorjaar 2017 kunnen geïnteresseerde buurtsportcoaches uit het hele land het EVC-traject volgen en hun competenties aantonen.

ARNHEM - 8 juni 2017

Inmiddels werken landelijk ongeveer 4.800 mensen als buurtsportcoach in de sport, het (speciaal) onderwijs, welzijn, jeugd- en ouderenzorg en aanverwante sectoren. Een officiële beroepsopleiding tot buurtsportcoach bestaat (nog) niet. Buurtsportcoaches hebben uiteenlopende opleidingen gedaan op MBO, HBO en ook universitair niveau, van vakleerkracht lichamelijke opvoeding tot jongerenwerker, fysiotherapeut of sport- en bewegingsleider.

EVC
Veel kennis en vaardigheden die specifiek zijn voor de buurtsportcoach, zoals het verbinden en samenwerken, worden geleerd in de praktijk. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Alle levens-, werk- en leerervaring wordt daarbij bekeken, vergeleken met het erkende competentieprofiel buurtsportcoach en gewaardeerd. Dat levert de buurtsportcoach uiteindelijk een Ervaringscertificaat op.

Meer weten?
Kijk hier voor meer informatie, de reacties van enkele buurtsportcoaches die meededen aan de pilot en de quickscan.

Lees ook:
Eerste buurtsportcoaches ontvangen branchecertificaat
22 buurtsportcoaches van start in pilot erkennen competenties

Partners pilottraject
Kenniscentrum Sport is kartrekker van de pilot. De WOS ondersteunt bij de werving van (nog meer) buurtsportcoaches en denkt mee bij de uitvoering. De werknemersorganisaties FNV Sport & Bewegen, De Unie en CNV Dienstenbond hebben een adviserende rol. Erkend certificeerder Certiforce uit Doetinchem levert de assessoren die de EVC-kandidaten begeleiden en beoordelen. Dat beoordelen gebeurt aan de hand van het beroepscompetentieprofiel voor buurtsportcoaches. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en CIOS Rijn & IJssel uit Arnhem zijn bij de pilot betrokken voor (bij)scholingsactiviteiten.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven