Sportwerkgever

Nieuwe arbowet: weet wat u moet regelen!

Nieuwe arbowet: weet wat u moet regelen!

Per 1 juli 2017 gelden er wettelijke vereisten voor het contract tussen de werkgever en de arbodienstverlener. Rienks Arbodienst verzorgt voor WOS leden een kennissessie, zodat u precies weet wat u te doen staat om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Weet wat u vooraf moet regelen, want 1 juli is eerder dan u denkt.

ARNHEM - 13 maart 2017

Eén van de belangrijkste punten uit de vernieuwde Arbowet is de invoering van een aantal minimale eisen waaraan het contract met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts) moet voldoen. Naast de normale standaarden komen er nieuwe wettelijke verplichtingen bij. Rienks arbodienst verzorgt speciaal voor WOS leden een kosteloze kennissessie om u op de hoogte te brengen. Zij zullen de belangrijkste aandachtspunten met u delen.

Data en tijden
Kennissessie: ‘Nieuwe arbowet en privacy’
Datum: 20 juni 2017
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: NOC*NSF, grote zaal begane grond (0.06), Papendal 60 te Arnhem
Aanmelden

Geen contract met arbodienst levert boete op
Er is een overgangsrecht waardoor contracten die op het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde wet (1 juli 2017) niet voldoen aan de eisen, maximaal één jaar lang ongewijzigd mogen blijven. Inspectie SZW krijgt door het wetsvoorstel meer handhavingsmogelijkheden. Zo krijgt een werkgever direct een boete als hij geen contract heeft met een arbodienst. Nu krijgt hij eerst een waarschuwing.

Korting WOS leden bij arbodienstverleners
De WOS vindt het belangrijk om voor haar leden goede afspraken met goede partners te maken en heeft daarom een samenwerking met Rienks Arbodienst en MKBasics opgezet.

Kortingen bij Rienks Arbodienst
Met vaste en deskundige contactpersonen, snelle en daadkrachtige reacties en voordelige arbopakketten is er een passend en speciaal aanbod voor alle leden tot stand gekomen. Rienks biedt u twee verschillende samenwerkingspakketten aan.
  1. De eerste vorm is een basisvorm waarbij u de aansluiting met de arbodienst heeft, het gebruik en de mogelijkheden van een online systeem tot uw beschikking heeft en ons kunt inschakelen wanneer het nodig is. Deze optie bevat een overeenkomst ‘op basis van verrichtingen’ waarbij u € 8,- per medewerker per jaar betaalt voor systeemlicenties, verzuimcoördinatie, gegevensverwerking en de signaleringsfunctie. De facturering van verrichtingen is op basis van uren van de bedrijfsarts waarbij de inzet van de bedrijfsarts €153,- per uur (exclusief administratiekosten) en per dagdeel €565,- bedraagt.
  2. De tweede vorm is een all-in vorm waarbij u ongelimiteerd van de diensten van de bedrijfsarts gebruik kunt maken in combinatie met toegang tot het online systeem en de hulp van het secretariaat. Een ‘all-in abonnement’ bij Rienks Arbodienst kost € 122,- per medewerker per jaar. Voor de overige dienstverlening verwijzen wij naar het tarievenoverzicht. Voor aanmelding en meer informatie verwijzen wij u naar sportwerkgever.nl.
Kortingen bij MKBasics
Naast een mantel met Rienks Arbodienst hebben wij ook een contract met MKBasics. De WOS heeft voor u speciale kortingen afgesproken op de aansluitbijdrage bij. Afhankelijk van het gekozen pakket, kan uw korting oplopen tot 20% korting op een verrichtingencontract. Voor meer informatie over MKBasics verwijzen wij naar sportwerkgever.nl.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven