Sportwerkgever

ESSA-Sportproject

ESSA-Sportproject

Op 1 november 2016 is het driejarig ESSA-Sportproject officieel van start gegaan. Dit project is een initiatief van het European Observatoire of Sport and Employment (EOSE) in samenwerking met achttien aangesloten nationale partners en vijf Europese netwerken. Het doel van het project is om de Europese werkgelegenheid en de benodigde competenties in kaart te brengen. EOSE hoopt door het project een samenwerkingsverband op te zetten waarvan iedereen die is betrokken bij de sport- en beweegsector kan profiteren.

ARNHEM - 13 februari 2017

Tegenwoordig wordt steeds meer verlangd van de sport- en beweegsector. Zo wordt door overheden meer aandacht besteed aan de gezondheid van de bevolking. In dit kader wordt het belang van sporten en bewegen benadrukt en worden mensen aangemoedigd meer te bewegen. Daarnaast spelen sport en bewegen een belangrijke rol bij het integreren in de maatschappij en het verbeteren van inzetbaarheid van jonge mensen in de arbeidsmarkt. Sport en bewegen zijn namelijk goed voor de persoonlijke ontwikkeling.

Economisch belang
Naast sociale voordelen bieden sport en bewegen ook economische kansen. De sport- en beweegsector creëert nieuwe ondernemingen en banen. Verder is de sector aan verandering onderhevig waardoor andere en nieuwe competenties nodig zijn voor medewerkers in de sector. Een goed beeld van de sector is dus ook van belang in economische zin. Bovendien is het goed aandacht te besteden aan de vele vrijwilligers die zich inzetten in de sector. De vrijwilligers zijn van centraal belang in de sport en vaak de reden dat de sector zich kan aanpassen aan de veranderende verwachtingen van de arbeidsmarkt.

Rol van de WOS in het project
Om de Europese werkgelegenheid en benodigde competenties in kaart te brengen moet er onderzoek gedaan worden. Dit onderzoek zal worden geleid door de achttien aangesloten nationale partners, waaronder de WOS. De WOS zal EOSE helpen met het project door middel van onderzoek. Verder zal de WOS optreden als coördinator waarbij zij gebruik zal maken van haar netwerk, leden en partners. De WOS zal onder andere de volgende activiteiten verrichten: deskresearch, consultatie en het schrijven van rapporten omtrent de werkgelegenheid en de benodigde competenties en vaardigheden voor de sport- en beweegsector.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven