Spring naar content

Jaarverslag

Lidmaatschap

Jaarverslag 2019

Hierbij presenteren we het jaarverslag 2019 van de WOS. Een jaar waarin we ons hebben ingezet voor belangenbehartiging, dienstverlening en kennisdeling.

We werken continu samen met onze leden, in verschillend tempo en vanuit steeds wisselend vertrekpunt. In dit jaarverslag laten we je graag zien met wat we met elkaar hebben bereikt.

Download het jaarverslag