Spring naar content

Jaarverslag

Lidmaatschap

Jaarverslag 2018

Hierbij presenteren we het jaarverslag 2018 van de WOS. Een jaar waarin we ons hebben ingezet voor belangenbehartiging, dienstverlening en kennisdeling.

We werken continu samen met onze leden, in verschillend tempo en vanuit steeds wisselend vertrekpunt. In dit jaarverslag laten we je graag zien met wat we met elkaar hebben bereikt.

We wensen je veel leesplezier toe.

Download het jaarverslag