Spring naar content

Contributie regeling

Lidmaatschap

Contributie

De WOS heeft als vereniging geen winstoogmerk. We maken onze dienstverlening mogelijk op basis van lidmaatschapsgelden. Aangesloten werkgevers betalen contributie naar omvang van de organisatie. Dit is gebaseerd op een percentage van de loonsom.

U betaalt:

  • 0,60% over de eerste € 4.537.802
  • 0,10% over € 4.537.802 – € 9.075.604
  • 0,05% over het resterend deel van de loonsom.

De minimum te betalen contributie bedraagt € 500.

Daarnaast betaal je een jaarlijkse werknemersbijdrage van €11,11 per werknemer (voor 2019) en een bijdrage aan het Arbeidsmarktfonds Samen Presteren. Deze bijdrage is 0,2% van de loonsom. Je wordt lid van de WOS voor een periode van minimaal 1 kalenderjaar. Voor meer informatie gaat u naar de site van het Arbeidsmarktfonds Samen Presteren.