Spring naar content

Aanmeldformulier lidmaatschap

Lidmaatschap

Lidmaatschap aanvragen

Voor het aanvragen van het WOS lidmaatschap moet je de onderstaande brief invullen en laten ondertekenen door een tekenbevoegde persoon.

Opzeggen

Het lidmaatschap kan per aangetekende brief aan de WOS worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt 6 maanden. Het lidmaatschap kan alleen tegen het einde van het kalenderjaar worden opgezegd. Zie hiervoor artikel 9 lid 3 van de WOS Statuten.

Wil je algemene informatie, meer informatie over het lidmaatschap of heb je vragen? Neem dan contact op met de helpdesk of bel ons op nummer 026 – 483 44 50.

Brief aanmelding lidmaatschap