Spring naar content

Vrijwilligersregeling

Terug

De vrijwilligersregeling is in het leven geroepen om tegemoet te komen aan het verlangen naar een duidelijke regeling voor het verstrekken van geringe kostenvergoedingen aan vrijwilligers. Die vrijwilligersvergoedingen zijn vrijgesteld voor de belasting- en premieheffing. Met andere woorden: de vergoeding die vrijwilligers ontvangen voor vrijwilligerswerk hoeft niet als inkomsten aan de Belastingdienst te worden opgegeven en sportorganisaties zijn geen loonheffing verschuldigd.

Wanneer ben je een vrijwilliger?
Je bent vrijwilliger als je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

 • Je verricht werkzaamheden voor:
  • een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld;
  • een sportvereniging of sportstichting;
  • een ANBI;
 • Je bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.
 • Je doet de werkzaamheden niet voor uw beroep.
 • De vergoeding die je voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Geen vrijwilliger
In de volgende gevallen ben je geen vrijwilliger:

 • Je doet de werkzaamheden voor jouw beroep;
 • Je bent in dienst bij een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld;
 • Je bent in dienst bij een ANBI;
 • De vergoeding die je voor het werk krijgt, is geen vrijwilligersvergoeding;
  Dat wil zeggen dat de vergoeding in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Vrijwilligerswerk
Als je vrijwilligerswerk doet (bijvoorbeeld verenigingswerk of buurtwerk), krijg je soms een vergoeding. Deze vergoeding is in de volgende 3 gevallen niet belast:

 1. Je krijgt voor jouw inzet een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan krijg je een vrijwilligersvergoeding. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, is deze vergoeding niet belast.
 2. Je krijgt alleen maar een vergoeding voor de kosten die je hebt gemaakt. Dan is deze vergoeding niet belast.
 3. Je krijgt een vergoeding voor jouw inzet én voor jouw kosten. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, is de vergoeding niet belast.

Doe je vrijwilligerswerk voor een ANBI? Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag je een bedrag aftrekken als een gewone gift.

1. Vrijwilligersvergoeding
In de volgende gevallen krijg je een vrijwilligersvergoeding:

 • Je bent jonger dan 21 jaar. En je hebt afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  In 2020 en 2021 krijg je een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, tot een maximum van € 180 (2020: € 170) per maand en tot een maximum van € 1.800 (2020: € 1.700) per jaar. Zowel jouw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.
 • Je bent 21 jaar of ouder. En je hebt afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
 • In 2020 en 2021 krijg je een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, tot een maximum van € 180 (2020: € 170) per maand en tot een maximum van € 1.800 (2020: € 1.700) per jaar. Zowel jouw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.
 • Je ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. 

Je hebt niet afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Dan mag de vergoeding in 2021 maximaal € 180 (2020: € 170) per maand en € 1.800 (2020: € 1.700) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor jouw inzet.

Als je alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven. Krijg je een hogere vergoeding? Dan is deze alleen onbelast als de vergoeding kostendekkend is. Dat wil zeggen dat je met deze vergoeding de kosten die je maakt kunt betalen. 

Als je een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet
Krijg je een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van jouw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding in 2021 niet hoger is dan € 180 (2020: € 170) per maand en € 1.800 (2020: € 1.700) per jaar.

Ben je jonger dan 27 jaar?
Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van jouw uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Gaat het om een algemene kostenvergoeding, dan wordt je gekort op jouw uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet.

Wanneer wordt de vrijwilligersvergoeding belast als loon?
Het kan zijn dat je als vrijwilliger meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. En dat het bedrag ook hoger is dan de door jou gemaakte kosten. De hele vergoeding is dan belast voor de inkomstenbelasting. Je geeft deze inkomsten op in jouw aangifte inkomstenbelasting.

Werk je bij verschillende organisaties als vrijwilliger? En krijg je per organisatie niet meer dan de maximum vergoeding, maar alles bij elkaar opgeteld wel? Dan moet je de vergoedingen opgeven in jouw aangifte inkomstenbelasting en is de vergoeding belast met inkomstenbelasting tenzij de vergoeding jouw kosten dekt.

Voorbeelden
Voorbeelden waarin je geen vergoeding per uur hebt afgesproken
Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding

Je werkt als vrijwilliger bij een vereniging. Je bent bestuurslid en u ontvangt daarvoor € 125 per maand. Je hebt een vrijwilligersvergoeding.

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding
Je bent advocaat en je werkt als vrijwilliger bij een stichting. Namens de stichting dien je bij de rechtbank een pro forma bezwaar in. Dit kost je 5 minuten van jouw tijd. De stichting betaalt je daarvoor éénmalig een bedrag van € 180. Deze vergoeding is te hoog voor de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Je hebt geen vrijwilligersvergoeding.

Voorbeelden waarin je een vergoeding per uur hebt afgesproken
Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding
Je bent 25 jaar en werkt als vrijwilliger 10 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging. Je krijgt een vergoeding van € 1.800. Dit bedrag wordt in 1 keer aan jou overgemaakt. De vergoeding bedraagt € 3 per uur. Dit is minder dan het maximum van € 5 per uur. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat je doet. Ook het maandmaximum van € 180 en het jaarmaximum van € 1.800 worden niet overschreden. Je hebt een vrijwilligersvergoeding. De vereniging hoeft over jouw vergoeding dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding
Je bent 20 jaar en je werkt 2 uur per week als schoonmaker bij een sportvereniging. Je ontvangt daarvoor € 9 per uur. In deze situatie ben je geen vrijwilliger, omdat de vergoeding meer is dan het maximum van € 2,75 per uur.

Voorbeeld 3: geen vrijwilligersvergoeding
Je werkt 2 maanden 100 uur per maand en 3 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging (in totaal dus 350 uur in 5 maanden). Je krijgt een vergoeding van € 2 per uur, in totaal € 700. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat je doet (€ 2 per uur) en het jaarmaximum van € 1.800 wordt niet overschreden. Maar omdat het maandmaximum van € 180 in de eerste 2 maanden wordt overschreden, is de vrijwilligersregeling niet van toepassing. Je krijgt in die maanden immers € 200 per maand. De voetbalvereniging moet gaan kijken of zij over deze vergoeding loonheffingen moet inhouden en afdragen.

2. Vergoeding voor gemaakte kosten
Krijg je alleen een vergoeding voor gemaakte kosten? Dan is deze vergoeding niet belast. Vergoedingen voor de kosten die je hebt gemaakt, zijn onder meer vergoedingen voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Als je bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met jouw eigen auto, dan mag de organisatie je een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor jouw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor je rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt.

3. Vergoeding voor inzet en voor kosten
Krijg je behalve een vergoeding voor jouw inzet ook een gespecificeerde kostenvergoeding? Dan heb je een vrijwilligersvergoeding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent jonger dan 21 jaar. En heb je afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  Je krijgt in 2020 of 2021 een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, met een maximum van € 180 (2020: € 170) per maand en € 1.800 (2020: € 1.700) per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor jouw inzet.
 • Je bent 21 jaar of ouder. En je hebt afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  Je krijgt in 2020 of 2021 een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, met een maximum van € 180 (2020: € 170) per maand en € 1.800 (2020: € 1.700) per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor jouw inzet.
 • Je ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Je hebt niet afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  Dan mag in 2021 de vergoeding maximaal € 180 (2020: € 170) per maand en € 1.800 (2020: € 1.700) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor jouw inzet.

Als je in 2021 meer dan € 180 (2020: € 170) per maand en € 1.800 (2020: € 1.700) per jaar ontvangt, heb je geen vrijwilligersvergoeding.

Voorbeeld
Je bent vrijwilliger bij een vereniging. Je bent ouder dan 21 jaar. Je ontvangt een vergoeding van € 4 per uur. Daarnaast declareer je reiskosten. Je ontvangt hiervoor iedere week € 47,50. Per maand ontvang je € 187,50. Dat is meer dan het maximum per maand. Je ontvangt geen vrijwilligersvergoeding.

Bron: Belastingdienst