Spring naar content

Vrijwilligers

Terug

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in veel sportorganisaties, ook als de sportorganisatie gebruikmaakt van betaalde krachten. Het is daarom belangrijk goed voor de vrijwilligers te zorgen. Deze zorg verschilt niet veel van de zorg voor werknemers. Op deze site vind je informatie over verschillende onderwerpen waarmee de sportorganisatie te maken kan krijgen, zoals het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst, het betalen van (onkosten)vergoedingen en het zorgen voor een veilige werkplek.

Vrijwilliger of werknemer?

De sport draait op vrijwilligers. Geef je ze een vergoeding? Dan zijn zij mogelijk in dienst. Is dat het geval, dan moet je ook loonheffingen inhouden. Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen of iemand in dienst is. Als je mensen in dienst neemt, moet je als sportclub of organisator van sportevenementen aangifte loonheffingen doen en loonheffingen betalen. Je kunt bijvoorbeeld spelers, trainers, verzorgers en ander personeel in dienst nemen. Je moet je dan bij de Belastingdienst aanmelden als werkgever. Over betalingen aan artiesten, beroepssporters of vrijwilligers moet je soms ook loonheffingen betalen. Ook in dat geval moet je je als werkgever aanmelden. De scheidslijn tussen vrijwilligers en werknemers is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Daarom heeft de Belastingdienst daar informatie over op een rij gezet.

Vrijwilligers bij een sportvereniging
Doet iemand vrijwilligerswerk? En geef je hem daar iets voor, bijvoorbeeld geld of een jaarlijkse barbecue? Dan kan je misschien gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. Je hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. De vrijwilligersregeling kan ook gelden voor mensen die bij je vereniging sporten of trainen.

Lees meer over de vrijwilligersregeling van de Belastingdienst en bepaal of de medewerker onder deze regeling valt.

Verwante onderwerpen: