Spring naar content

Eigen systeem

Terug

In de CAO Sport 2019-2020 zijn afspraken gemaakt over het beloningsbeleid. De kern van deze afspraken is dat meer variatie mogelijk is en dat sportorganisaties daarmee nog beter kunnen aansluiten bij de organisatiedoelen. Er zijn verschillende mogelijkheden, namelijk belonen op basis van vaste periodieken, prestatiegericht belonen of belonen op basis van een eigen beloningssysteem. Je leest hier meer over het gebruik van een eigen systeem.

In plaats van een beloningssysteem met vaste periodieken of prestatiegericht belonen, kun je ook kiezen voor een ’eigen’ beloningssysteem. Deze mogelijkheid bestaat al sinds de CAO Sport 2015. Let wel dat deze systematiek materieel niet minder mag zijn. De CAO Sport is immers een minimum cao; met andere woorden: meer mag, minder niet! Overweeg je een dergelijke systematiek te ontwikkelen en in te voeren, oriënteer je dan goed. Wellicht kun je gebruik maken van de informatie en documenten die bij de andere beloningssystemen is te vinden. Informeer de medewerkers over de nieuwe situatie, het (nieuwe) salaris en de beoordelingssystematiek en denk er aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging tijdig te informeren en te betrekken. In het geval dat u een (nieuw) beoordelingssysteem wilt invoeren, is instemming vereist. Uiteraard kun je voor meer informatie of ondersteuning contact opnemen met de WOS.

Download hier een format voor een instemmingsverzoek

CAO Sport
In de CAO Sport wordt in artikel 12 wat is afgesproken over het eigen beloningssysteem.