Spring naar content

Bepaal arbeidsrelatie

Terug

Door invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) moeten sportorganisatie en hun medewerkers zich gezamenlijk een juist en volledig beeld vormen over de wijze waarop hun samenwerking zal plaatsvinden en welke samenwerkingsovereenkomst daar het beste bij past.

De WOS heeft bij wijze van hulpmiddel voor gedachtebepaling een stroomschema ‘bepaal arbeidsrelatie’ opgesteld. Aan de hand van dit stroomschema kunt u bepalen welke samenwerkingsovereenkomst voor u het meest geschikt lijkt. Het stroomschema biedt een aanknopingspunt voor een samenwerking die u rechtstreeks met een medewerker aangaat. Dit kan een vrijwilliger, werknemer of opdrachtnemer (bijvoorbeeld een zzp’er) zijn. 

Geen zekerheid vooraf
Indien je het stroomschema doorloopt en bij de beantwoording van de vragen alle relevante feiten en omstandigheden in overweging neemt, biedt het stroomschema een indicatie van de best passende samenwerkingsovereenkomst. Twijfel je aan de uitkomst? Leg dan de samenwerking vooraf ter beoordeling voor aan de Belastingdienst. De uitkomst van het stroomschema is hooguit indicatief en voor de Belastingdienst niet bindend!