Spring naar content

Beloningsysteem vaste periodieken

Terug

In de CAO Sport 2019-2020 zijn afspraken gemaakt over het beloningsbeleid. De kern van deze afspraken is dat meer variatie mogelijk is en dat sportorganisaties daarmee nog beter kunnen aansluiten bij de organisatiedoelen. Er zijn verschillende mogelijkheden, namelijk belonen op basis van vaste periodieken, prestatiegericht belonen of belonen op basis van een eigen beloningssysteem. Je leest hier meer over het belonen op basis van vaste periodieken.

De werkgever dient gebruik te maken van een van de bovenstaande beloningssythematieken. Belonen op basis van vaste periodieken geldt hierin als standaardregeling. De standaardregeling houdt in dat de werknemer jaarlijks een periodieke van 2,5% toegekend krijgt als hij of zij normaal functioneert. De werknemer ontvangt deze periodiek gewoonlijk op 1 januari van elk jaar. Treedt de werknemer in dienst na 30 juni? Dan heeft hij / zij geen recht op een periodiek per de eerstvolgende 1 januari. Wanneer de werknemer minder dan normaal functioneert dan kan de werkgever er voor kiezen om tot maximaal twee keer de periodiek niet toe te kennen.

CAO Sport 
In de CAO Sport vind je in artikel 12 meer informatie over wat is afgesproken over belonen middels periodieken.