Spring naar content

Belonen

Terug

In de CAO Sport 2019-2020 zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beloningsbeleid. De kern van deze afspraken is dat meer variatie mogelijk is en dat sportorganisaties daarmee nog beter kunnen aansluiten bij de organisatiedoelen.

Door de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker te stimuleren en te faciliteren wordt het behalen van werkresultaten en organisatiedoelen bevorderd. Daarnaast zijn er stappen gezet om de salariëring meer marktconform te maken. In de artikelen 12 en 13 van de CAO Sport is te lezen wat er is vastgelegd en wat de regels en richtlijnen zijn voor uw beloningsbeleid.

In de onderwerpen die hieronder worden beschreven wordt uitvoeriger ingegaan op de mogelijkheden om het gewenste beloningsbeleid van de sportorganisatie te realiseren. Ter ondersteuning tref je hier bovendien informatie aan over de kern en de inhoud van de varianten, wat de consequenties zijn als je kiest voor een variant en wat je nodig hebt om deze in de organisatie te implementeren en realiseren.