Spring naar content

Arbocatalogus voor de sport

Terug

De Arbocatalogus voor de sport laat aan sportorganisaties en betaaldvoetbalclubs zien wat je als sportwerkgever kunt doen om aan de zorgplicht te voldoen, maar ook om gezond en prettig werken in de sport te bevorderen. Voor sportwerkgevers betekent dit dat – in aanvulling op de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) – concrete oplossingen beschikbaar zijn om binnen de organisatie aan de slag te gaan met veilig en gezond werken.

In de Arbocatalogus voor de sport zijn oplossingen voor drie risico’s beschreven, te weten beeldschermwerk, werkdruk en vervoer. De Arbeidsinspectie heeft de Arbocatalogus goedgekeurd.

Voor wie?
De Arbocatalogus geldt voor werknemers en uitzendkrachten van sportorganisaties (leden van de WOS en betaaldvoetbalclubs), die kantoorwerkzaamheden verrichten en regelmatig twee uur per dag of meer beeldschermwerk verrichten. Voor andere sportorganisaties geldt dat bij de ongevallen de kans groot is dat de Arbeidsinspectie uitgaat van de Arbocatalogus voor de sport. De inhoud hiervan is vastgesteld in overeenstemming met de sociale partners: Werkgevers in de Sport (WOS), Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO), FNV Sport en De Unie.

Sportverenigingen en vrijwilligers
Ook sportverenigingen kunnen gebruik maken van de Arbocatalogus voor de sport. Veel sportorganisaties werken met vrijwilligers. Het bestuur van deze sportorganisaties kan de Arbocatalogus ook gebruiken om de risico’s voor vrijwilligers bij de organisatie van activiteiten te beperken.

De Arbocatalogus voor de sport is hier te downloaden.