nee12 Bepaal arbeidsrelatie " rel="stylesheet">

Arbeidsrelatie

Stroomschema Arbeidsrelatie

Het stroomschema "Arbeidsrelatie" heeft als doel te helpen een beeld te kunnen vormen over de wijze waarop in de arbeidsrelatie wordt samengewerkt en de vastlegging daarvan. Het is belangrijk dat u de tijd neemt om het stroomschema in te vullen en de bijbehorende informatie goed leest.

Wanner gebruikt u dit stroom schema?

Er worden activiteiten verricht waar een beloning (geld, loon in natura, kostenvergoeding) tegenover staat. De activiteiten vinden plaats voor een sportorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld een ZZP’er zijn, een stagiair, iemand die werkervaring opdoet of een werknemer. In alle gevallen is het raadzaam het schema helemaal te doorlopen! Vindt de vergoeding volgens afspraak plaats door een andere organisatie of sponsor? Dan geldt die voor dit schema toch als vergoeding namens de opdrachtgever. Buiten dit schema blijven arbeidsrelaties via een uitzendbureau, aanneming van werk, inlening van personeel en buitenland-situaties.

Het stroomschema bestaat uit een digitale vragenlijst. Door 'ja' of 'nee' te klikken gaat u naar de volgende vraag of de voor u meest passende arbeidsvorm, zoals een vrijwilligersovereenkomst of een privaatrechtelijke dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst). U kunt te allen tijde terug in de vragenlijst door een eerdere vraag opnieuw te beantwoorden met Ja of Nee. En door op de informatiebutton (i) achter de antwoorden te klikken wordt een toelichtende tekst zichtbaar. Het is raadzaam de toelichting te lezen voordat u de vraag beantwoordt. Het stroomschema bevat tevens modelovereenkomsten en documentatie over de correcte toepassing van fiscale, arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke wetgeving.

Download printversie (A3-formaat)